Pas kërkesës së studentëve Këshilli i Rektoratit i UT-së, në bazë të Konkursit për regjistrim, ka vendosur që procesi mësimor shkencor do të vijojë të zhvillohet edhe në studimet e disperzuara në qytetin e Shkupit dhe të Kërçovës, në drejtimet studimore që është formuar grupi, përkatësisht është plotësuar numri i nevojshëm mbi 20 studentë. Rektorati i UT-së beson se Ministria e Arsimit dhe Shkencës do ta respektojë Vendimin e saj për të mbështetur financiarisht procesin arsimor në qytetet ku zhvillohen studimet e disperzuara, dhe në këtë drejtim, Universiteti i Tetovës.

Shperndaje